XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
XXXIV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Kandydat

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z Dnia Otwartego dla Kandydatów i Rodziców. Spotkanie, z udziałem dyrektora, nauczycieli i uczniów XXXIV LO, przeprowadzono i zarejestrowano 30 kwietnia 2020r. 
Dziękujemy współorganizatorom p. Beacie Grzelak wraz z zespołem z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń za umożliwienie spotkania.  
Nagranie trwa około godziny i obejmuje prezentację szkoły i poszczególnych klas, a także część sesji pytań i odpowiedzi.
Poniżej publikujemy dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
Śledźcie tę stronę a także nasze profile na portalach Facebook i Instagram. Tak szybko, jak to będzie możliwe, podamy tam nowe terminy rekrutacji i sprawdzianów.
Zapraszamy do Cervantesa!
ZDALNY DZIEŃ OTWARTY (link)

Hasło: 0i?!23*?

PYTANIA I ODPOWIEDZI (link)

Sprawdzian uzdolnień plastycznych:
Lista osób dopuszczonych na sprawdzian uzdolnień plastycznych (link)
Wykaz materiałów na sprawdzian uzdolnień plastycznych (link)
Odbiór teczek (link)

Aktualne terminy sprawdzianów

15-22 czerwca: składanie teczek z pracami do klasy plastycznej na parterze szkoły,
3 lipca: sprawdzian uzdolnień do klasy plastycznej 1C,
29 czerwca: sprawdzian kompetencji z języka hiszpańskiego do klasy 1H i sprawdzian
                     predyspozycji językowych do klasy 0H,
29 czerwca – 3 lipca: składanie umotywowanych podań o zgodę na przystąpienie do wyżej
                     wymienionych sprawdzianów w drugim terminie. Przysługuje tylko w szczególnych
                     przypadkach!
27 lipca: sprawdzian z uzdolnień plastycznych 1C,
29 lipca: sprawdzian predyspozycji językowych i kompetencji z języka hiszpańskiego,
31 lipca – 4 sierpnia: kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły/klasy
                     W tym terminie można zrezygnować z oddziałów 0H, 1C i 1H, a także zmienić ich
                     kolejność na liście preferencji. Nie można wybrać tych oddziałów po raz pierwszy!

 
Regulamin i harmonogram rekrutacji (aktualizacja 15.07.2020r.) (link)
Planowane siatki godzin poszczególnych klas (link)
Szczegółowa informacja o egzaminie do klasy plastycznej (link)
Szczegółowa informacja o sprawdzianach do klasy wstępnej i klasy dwujęzycznej (link)

Kwestionariusz kandydata (Link) 
WYPEŁNIAJĄ WYŁĄCZNIE OSOBY PRZYJĘTE DO SZKOŁY

Podanie w rekrutacji uzupełniającej (Link) 

Skip to content