XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
XXXIV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY
Anita Omelańczuk nauczyciel języka angielskiego a.omelanczuk@cervantes.edu.pl
ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
Jolanta Tyburcy pedagog j.tyburcy@cervantes.edu.pl
PRZEDMIOTOWCY
Biologia Joanna Jesionowska j.jesionowska@cervantes.edu.pl
Chemia Katarzyna Dziarkowska k.dziarkowska@cervantes.edu.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa Jacek Kwieciński j.kwiecinski@cervantes.edu.pl
Etyka Martyna Mieszkowska m.mieszkowska@cervantes.edu.pl
Filozofia Martyna Mieszkowska m.mieszkowska@cervantes.edu.pl
Fizyka Maciej Chilecki m.chilecki@cervantes.edu.pl
Geografia Wojciech Dąbrowski w.dabrowski@cervantes.edu.pl
Barbara Wegner b.wegner@cervantes.edu.pl
Geografia po hiszpańsku Maria Isabel Sanchez Garcia m.isabel@cervantes.edu.pl
Historia Paulina Podedworna p.podedworna@cervantes.edu.pl
Andrzej Smoliński a.smolinski@cervantes.edu.pl
Wojciech Ślusarczyk w.slusarczyk@cervantes.edu.pl
Historia i społeczeństwo Andrzej Smoliński a.smolinski@cervantes.edu.pl
Wojciech Ślusarczyk w.slusarczyk@cervantes.edu.pl
Historia po hiszpańsku Maria Isabel Sanchez Garcia m.isabel@cervantes.edu.pl
Historia sztuki Paulina Podedworna p.slubik@cervantes.edu.pl
Język angielski Maksymilian Bartoszewski m.bartoszewski@cervantes.edu.pl
Magdalena Brzeźniak m.brzezniak@cervantes.edu.pl
Rafał Mamiński r.maminski@cervantes.edu.pl
Anna Milewska a.milewska@cervantes.edu.pl
Krystyna Rubiec-Masalska k.rubiec@cervantes.edu.pl
Mirosława Partyka m.partyka@cervantes.edu.pl
Język hiszpański Raquel Arnau r.arnau@cervantes.edu.pl
Lidia Karpacz l.karpacz@cervantes.edu.pl
Agnieszka Niewiadomska a.niewiadomska@cervantes.edu.pl
Raquel Péréz Fernandéz r.perez@cervantes.edu.pl
Maria Isabel Sanchez Garcia m.isabel@cervantes.edu.pl
Marcin Tuszyński m.tuszynski@cervantes.edu.pl
Xabier Vasquez Casanova x.casanova@cervantes.edu.pl
Ricardo Zarco Maldonado r.zarco@cervantes.edu.pl
Język polski Bożena Borucka b.borucka@cervantes.edu.pl
Anna Molenda a.molenda@cervantes.edu.pl
Hanna Nowakowska h.nowakowska@cervantes.edu.pl
Magdalena Stańczuk m.stanczuk@cervantes.edu.pl
Anita Zabłocka-Trojnar a.trojnar@cervantes.edu.pl
Agata Pawlak a.pawlak@cervantes.edu.pl
Matematyka Maciej Chilecki m.chilecki@cervantes.edu.pl
Sylwia Krasnowska s.krasnowska@cervantes.edu.pl
Justyna Starzec j.starzec@cervantes.edu.pl
Beata Staszczyk-Kosiorek b.staszczyk@cervantes.edu.pl
Małgorzata Wyspiańska m.wyspianska@cervantes.edu.pl
Plastyka i sztuka Ireneusz Jankowski i.jankowski@cervantes.edu.pl
Aleksandra Śmietana a.smietana@cervantes.edu.pl
Paulina Zielska p.zielska@cervantes.edu.pl
Podstawy psychologii Anna Niziołek a.niziolekcervantes.edu.pl
Podstawy przedsiębiorczości Iwona Śródka i.srodka@cervantes.edu.pl
Podstawy przedsiębiorczości w języku angielskim Anna Milewska a.milewska@cervantes.edu.pl
Podstawy turystyki Wojciech Dąbrowski w.dabrowski@cervantes.edu.pl
Przyroda Wojciech Dąbrowski w.dabrowski@cervantes.edu.pl
Katarzyna Dziarkowska k.dziarkowska@cervantes.edu.pl
Barbara Wegner b.wegner@cervantes.edu.pl
Religia Łukasz Stefaniuk l.stefaniuk@cervantes.edu.pl
Retoryka Martyna Mieszkowska m.mieszkowska@cervantes.edu.pl
Technologia informacyjna Ewa Łapińska-Sochacka e.sochacka@cervantes.edu.pl
Wiedza o społeczeństwie Wojciech Dąbrowski w.dabrowski@cervantes.edu.pl
Wojciech Ślusarczyk w.slusarczyk@cervantes.edu.pl
Wychowanie fizyczne Maciej Kielich m.kielich@cervantes.edu.pl
Maciej Kołodziejczyk m.kolodziejczyk@cervantes.edu.pl
Jakub Musijowski j.musijowski@cervantes.edu.pl
Anna Polatowska-Zegar a.polatowska@cervantes.edu.pl
Dariusz Sońta d.sonta@cervantes.edu.pl
Agnieszka Wasowska a.wasowska@cervantes.edu.pl

NIEPRZEDMIOTOWCY

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 14:00

Anna Kowalska-Milewska

a.kowalska@cervantes.edu.pl

DORADCA ZAWODOWY

Iwona Śródka

i.srodka@cervantes.edu.pl

PEDAGOG

Dorota Waś

d.was@cervantes.edu.pl

PSYCHOLOG

Anna Niziołek

a.niziolek@cervantes.edu.pl

Wychowawcy

 

 

ZERÓWKA

Marcin Tuszyński

0 h

KLASY PIERWSZE

Barbara Wegner

1 Ap

Wojciech Dąbrowski

1 Ag

Joanna Jesionowska

1 Bg

Magdalena Stańczuk

1 Cp

Paulina Podedworna

1 Cg

Wojciech Ślusarczyk

1 Dp

Ricardo Zarco Maldonado

1 Jg

KLASY DRUGIE

Justyna Starzec

2 A

Sylwia Krasnowska

2 B

Paulina Zielska

2 C

Agnieszka Niewiadomska

2 J

Małgorzata Wyspiańska

2 K

Bożena Borucka

2 L

KLASY TRZECIE

Maciej Kołodziejczyk

3 A

Katarzyna Dziarkowska

3 B

Jakub Musijowski

3 C

Lidia Karpacz

3 J

Hanna Nowakowska

3 K

Maciej Kielich

3 L

Skip to content