XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
XXXIV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Klasa Plastyczna

Coś na dobry początek

Program klas plastycznych został stworzony w 1992 roku przez artystów-plastyków: Ireneusza Jankowskiego i Barbarę Zielińską-Jankowską.  Do tej pory kontynuujemy jego pierwotne założenia, wprowadzając innowacje i dostosowując go do wymagań rekrutacyjnych wyższych uczelni artystycznych i humanistycznych.

Oficjalnym patronem klas plastycznych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Klasa plastyczna ma profil humanistyczny z rozszerzeniem historii sztuki i przedmiotów artystycznych. Głównym celem edukacyjnym klasy plastycznej, jest wykształcenie świadomych odbiorców kultury i zapoznanie z podstawowymi technikami artystycznymi. Nasi uczniowie przez 4 lata nauki biorą udział w praktycznych zajęciach warsztatowych w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Program nauczania obejmuje lekcje rysunku, malarstwa, małej formy rzeźbiarskiej, podstaw projektowania graficznego i zagadnień plastycznych. Każdego roku w ramach programu jest organizowany dwutygodniowy plener malarski. Uzupełnieniem kształcenia artystycznego są wykłady z historii sztuki, co daje możliwość zdawania tego przedmiotu na maturze.

Program realizowany w klasach plastycznych przynosi pozytywne efekty – co roku bardzo duża grupa uczniów naszej szkoły dostaje się na Akademię Sztuk Pięknych oraz inne kierunki artystyczno-humanistyczne. Uzupełnieniem wspomnianego programu są liczne inicjatywy, intensyfikujące rozwój artystyczny, w tym:  

  • zajęcia pozalekcyjne z rysunku, malarstwa i rzeźby,
  • plenery,
  • zajęcia w muzeach i galeriach sztuki,
  • spotkania z Profesorami Warszawskiej ASP,
  • spotkania z artystami,
  • wystawy uczniów w galeriach szkolnych i poza terem szkoły,
  • udział w konkursach artystycznych,
  • od 2018 roku wspieramy działanie uczniowskiego zinu artystycznego „W Sumie Sztuka”.

Aby zostać uczniem klasy plastycznej należy przystąpić do egzaminu praktycznego z rysunku
i malarstwa. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie rekrutacji. 

Obecnie nauczycielami plastyki są:

mgr Paulina Katarzyna Zielska, absolwentka XXXIV LO. im Miguela de Cervantesa i Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

mgr Aleksandra Śmietana, absolwentka XXXIV LO. im Miguela de Cervantesa i Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

mgr Ireneusz Jankowski, nauczyciel dyplomowany, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku

Historię klas plastycznych można śledzić na stronie: 

http://galeria34.cervantes.edu.pl/gallery2/v/plastyka/

Aktualne informacje o działalności klas plastycznych można znaleźć na naszym fanpagu:

https://www.facebook.com/Plastyka-w-Cervantesie-705364202876388/

WYSTAWY PRAC 

Galerie

W naszym liceum od wielu lat funkcjonują dwie sale wystawowe – mała „Galeria 34” i duża „Galeria 34 BIS”. Są to profesjonalne sale wystawiennicze przystosowane do wykonania ekspozycji. Organizowane są w nich zarówno wystawy prac plastycznych młodzieży, jak i wystawy prac profesjonalistów – artystów plastyków. Do tej pory w naszych galeriach odbyło się kilkadziesiąt wystaw, które zawsze poprzedzone są uroczystym wernisażem z udziałem zaproszonych gości – nauczycieli, rodziców i uczniów. Stanowią one zawsze ważne wydarzenie w życiu szkoły.

Od 2017 roku, szkoła współpracuje z Galerią Autonomia, która udostępnia swoją przestrzeń na wystawy uczniów w ramach dodatkowych projektów rocznych. 

Wystawy poplenerowe

Wystawy poplenerowe klas drugich i trzecich wynikają z konsekwentnej realizacji naszego autorskiego programu plastycznego. Na każdej wystawie prezentowanych jest około 80 -120 najlepszych prac, powstałych podczas czerwcowego wyjazdu. Organizacja i przygotowanie wystaw jest dodatkowym elementem w kształceniu, gdyż uczniowie czynnie uczestniczą w aranżacji wystaw i poznają podstawowe zasad ekspozycji. Otwarcie wystawy następuje w trakcie uroczystego wernisażu z udziałem autorów prac, rodziców i zaproszonych gości. Z tej okazji uczniowie wykonują też zaproszenia i katalogi do wystawy.

Wystawy maturzystów 

Wystawa „przeglądowa” jest pokazem najlepszych prac poszczególnych uczniów klas maturalnych, wykonanych w ostatnim roku szkolnym. Na wystawie prezentowane są prace rysunkowe i malarskie, będące prezentacją umiejętności i indywidualności poszczególnych autorów. 

Od 2023 roku wznowimy prezentacje dyplomów klas plastycznych.

Wystawy profesjonalne

Od momentu powstania „Galerii 34 BIS” odbyło się w niej kilkanaście wystaw profesjonalnych – indywidualnych i zbiorowych. Do najważniejszych ekspozycji, które miały miejsce w naszej galerii, należą: coroczna wystawa „Grafika Warszawska Roku”, „Miniatura tkacka” oraz (od 2001 roku) wystawy prac studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

INNE INICJATYWY

Dodatkowe zajęcia plastyczne

Swoim uczniom umożliwiamy również uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, aby wspierać  rozwój ich talentów. Licealiści dobrowolnie wybierają udział w poniższe inicjatywy, kierując się własnymi preferencjami.  

Od wielu lat w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia plastyczne dla młodzieży szkół podstawowych i licealnych. Zajęcia te mają na celu dalsze rozwijanie umiejętności plastycznych, a także przygotowanie się do egzaminów do szkół plastycznych. Młodzież, biorąca udział w zajęciach, ma możliwość dołączenia do zajęć plenerowych organizowanych przez naszą szkołę.

Konsultacje plastyczne

Dodatkowe konsultacje i korekty prac dla uczniów prowadzone są od kilku lat i przeznaczone są przede wszystkim dla młodzieży klas starszych, która deklaruje chęć kontynuacji swojej nauki na studiach plastycznych (ASP). W ramach konsultacji udzielane są też porady warsztatowe dla uczniów innych szkół oraz dla gimnazjalistów, chcących uczyć się w naszym liceum.

Spotkania ze sztuką

Nasi uczniowie biorą udział w zwiedzaniu bieżących wystaw w galeriach i muzeach warszawskich pod fachowym okiem historyków sztuki. Jest to bardzo ważna forma rozwoju artystycznego, gdyż rozeznanie w życiu kulturalnym stolicy jest ważnym elementem edukacji artystycznej. Głównym celem rozmów z młodzieżą na tematy związane z kulturą jest wykształcenie potrzeb obcowania z oryginalnym dziełem sztuki. Relacje z wystaw mają więc jednocześnie znaczenie edukacyjne i wychowawcze.

PLENERY MALARSKIE

Od czasu powstania klas plastycznych, oprócz realizowania obowiązkowego programu zajęć w szkole, młodzież wyjeżdża rokrocznie na dwutygodniowe warsztaty – plenery malarskie. Odbywają się one zwykle w ostatnich dwóch tygodniach roku szkolnego.

Plenery malarskie mają już zatem swoją tradycję i odgrywają bardzo dużą rolę w artystycznym rozwoju uczniów oraz są dodatkowym elementem edukacji plastycznej.

Formuła pleneru: 

– W trakcie 2-tygodniowego pobytu każdy uczestnik wykonuje około 10 prac malarskich w różnych technikach plastycznych (przede wszystkim są to prace olejne).

Przez cały czas młodzież pracuje pod kierunkiem nauczycieli – artystów plastyków.
W ciągu dnia młodzież uzyskuje korekty i indywidualne porady, a każdego wieczoru odbywają się wspólne (grupowe) korekty prac powstałych w danym dniu. 

Ciągły kontakt z przyrodą i bezpośrednia obserwacja zmieniającej się rzeczywistości mają za zadanie nauczyć „patrzeć i widzieć”. Doskonalenie warsztatu plastycznego – malarskiego, jest jakby elementem wtórnym. Plener to też doskonała okazją do rozwoju własnych zainteresowań lub utwierdzenia się w wyborze dalszej drogi życiowej.

Powstałe na plenerze prace prezentowane są corocznie na wystawie poplenerowej w Galerii 34bis, na której eksponowane są najlepsze obrazy. 

Skip to content
forbison.com
imajbetbaymavijasminbetyouwinpiabet
betebetbetvoleklasbahisbahis siteleri
1xbetsekabetmatbetelexbetasyabahisperabetrestbetimajbet
bahis siteleri1xbetpokerklasrestbetdeneme  bonusu veren siteler