XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
XXXIV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Stypendia

Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy. O stypendium to mogą się ubiegać uczniowie szkół dla młodzieży, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w nauce lub są laureatami konkursów czy olimpiad przedmiotowych albo mają dorobek w pracy naukowej lub twórczej. (http://www.edukacja.warszawa.pl

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, jeśli:
– uzyskują dobre wyniki w nauce,
– mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
– miesięczny dochód netto na jednego członka
ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł
Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.
Link do informacji na Facebooku:
https://www.facebook.com/stypendiajp2/posts/10157994643101053

(http://www.edukacja.warszawa.pl

Stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jest to wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i techniczno/zawodowych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. (https://www.mazovia.pl/

Stypendium ministra właściwego ds. edukacji. Przyznawane jest przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne. (https://www.gov.pl

Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. (https://www.gov.pl

Szkolne stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Przyznawane jest przez Wydział Oświaty dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. (http://mokotow.waw.pl

Nagroda Rady Rodziców za wyniki w nauce.  Rada Rodziców co roku przyznaje nagrody i wyróżnienia dla uczniów szkoły. Kategorie nagród ustalane są co roku, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nagród Rady Rodziców (link)

Pomoc materialna dla uczniów w trudnej sytuacji. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajściach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy sprzętu komputerowego. (http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia)

Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) to
miejsce, w którym dostępna jest stołeczna oferta stypendialna. Platforma
umożliwia zapoznanie się z kryteriami przyznawania poszczególnych
stypendiów, wypełnienie wniosku o stypendium i śledzenie procesu jego
weryfikacji. https://stypendia.um.warszawa.pl/

Skip to content
forbison.com
imajbetbaymavijasminbetyouwinpiabet
betebetbetvoleklasbahisbahis siteleri
1xbetsekabetmatbetelexbetasyabahisperabetrestbetimajbet
bahis siteleri1xbetpokerklasrestbetdeneme  bonusu veren siteler