XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
XXXIV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Konkurs na film promujący nasze Liceum

Weź udział w KONKURSIE na FILM PROMUJĄCY nasze Liceum

„Cervantes – Pomyśl i wróć!”

Organizator: XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa w Warszawie

Cele konkursu:

 • promowanie talentów naszych uczniów i absolwentów
 • zachęcenie do kreatywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych
 • rozbudzenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i dumy z tego powodu
 • promocja szkoły


Uczestnicy: Uczniowie klas 0-4 i absolwenci XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa w Warszawie

Parametry filmu: Minimum full HD 1920×1080, format 16:9, minimum 25 klatek na sekundę, format pliku mp4, kodek x264 lub x265, długość minimum 2 minuty,  maksymalnie 10minut. W filmie mogą być napisy, zdjęcia, muzyka.

Termin nadsyłania prac: 29.02.2024 r. Film należy dostarczyć administratorowi sieci komputerowej Andrzejowi Jacakowi na pendrive lub przez dysk znajdujący się w chmurze (dysk Google, dysk Onedrive Microsoft).

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego filmu będącego reklamą Organizatora oraz przesłanie tego filmu administratorowi szkolnej sieci komputerowej wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i oświadczeniem rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia (załącznik nr 2) w terminie wskazanym poniżej.
 2. Film należy dostarczyć do 29 II 2024r.
 3. Na konkurs należy przekazać film wykonany indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 4-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autor jest jeden lub max. czterech. Autorami filmu mogą być uczniowie i/lub absolwenci Organizatora.
 4. Autor / zespół autorów może zgłosić więcej niż jeden film.
 5. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 6. Film nadesłany na konkurs musi być pracą przygotowaną specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowaną.
 7. Film nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 8. Film nie może naruszać prawa do prywatności i ochrony wizerunku osób trzecich.
 9. Treści prezentowane w filmie nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.
 10. Planowanym odbiorcą filmu są uczniowie klas VII i VIII szkól podstawowych i ich rodzice.
 11. Uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami zgłoszonych filmów.
 12. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością Organizatora.
 13. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie i publikację filmu w celach promocji Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania ingerencji w treść publikowanego filmu, jeśli uzna to za konieczne.


Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.
 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu drogą mailową lub wiadomością w dzienniku elektronicznym Librus.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora do 15 III 2024 r.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 5. Niniejsze zasady są jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 6. W sytuacjach nieobjętych niniejszymi zasadami rozstrzyga Organizator.


Kryteria oceny:

 • Spełnienie wymagań formalnych określonych przez Organizatora
 • Przydatność filmu w promocji Organizatora
 • Pomysłowości i oryginalność filmu
 • Poziom artystyczny filmu
 • Poziom techniczny filmu


Nagrody:

 1. Nagroda główna: jednodniowa wizyta w Łódzkiej Szkole Filmowej zorganizowana i sfinansowana przez Organizatora
 2. Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.


Terminy:

 1. Termin nadsyłania prac do 29 II 2024r.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu do 15 III 2024 r.

Regulamin (link)

Załącznik 1 (link)

Załącznik 2 (link)

Skip to content
forbison.com
imajbetbaymavijasminbetyouwinpiabet
betebetbetvoleklasbahisbahis siteleri
1xbetsekabetmatbetelexbetasyabahisperabetrestbetimajbet
bahis siteleri1xbetpokerklasrestbetdeneme  bonusu veren siteler